Forenkle ordningen for frikort for medisiner og helsetjenester

Dokument nr. 8:67 (2007-2008), Innst. S. nr. 236 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åse Gunhild Woie Duesund, Laila Dåvøy, Ola T. Lånke Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 08.05.2008 Innst. S. nr. 236 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet gått mot et forslag fra Kristelig Folkeparti om å forenkle ordnignen med frikort for medisiner og helsetjenester. Flertallet viser til at Regjeringen arbeider med å innføre elektroniske frikort som gjør at brukerne automatisk vil få frikort når de kommer opp i egenandelstaket. Flertallet stemte for at representantforslaget skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2008

   Behandlet i Stortinget: 27.05.2008