Heving av grensen for tollfri import til 1000 kroner

Dokument nr. 8:72 (2007-2008), Innst. S. nr. 259 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tybring-Gjedde, Gjermund Hagesæter, Jørund Rytman, Ulf Leirstein Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 29.05.2008 Innst. S. nr. 259 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter, Ulf Leirstein, Christian Tybring-Gjedde og Jørund Rytman om heving av grensen for tollfri import til 1000 kroner. Stortinget vedtok ikke å endre dagens grense på 200 kroner, mot stemmene fra Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2008

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2008