Representantforslag om å opprette et nytt uavhengig og bredt sammensatt utvalg til å forvalte av Romanifolkets/taternes fond i Norge

Dokument nr. 8:73 (2007-2008), Innst. S. nr. 115 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kenneth Svendsen, Kari Kjønaas Kjos, Per-Willy Amundsen, Robert Eriksson Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 09.12.2008 Innst. S. nr. 115 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall vedtok å ikke bifalle representantforslaget. Flertallet ser fram til at fondets styre vil forvalte avkastningen etter de kriterier og formål som er nedfelt i fondets stiftelsesdokument.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2008