Ideelle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester, unntas fra kravet om anbud

Dokument nr. 8:76 (2007-2008), Innst. S. nr. 311 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Olav Syversen, Ingebrigt S. Sørfonn, Laila Dåvøy, May-Helen Molvær Grimstad Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 12.06.2008 Innst. S. nr. 311 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra KrF om at ideelle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester unntas fra kravet om anbud i lov om offentlige anskaffelser. Stortingsflertallet , alle unntatt medlemmene fra FrP og KrF, vedtok å legge forslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2008