Nasjonale retningslinjer for kvalitet og kvantitet i TT-ordningen

Dokument nr. 8:85 (2007-2008), Innst. S. nr. 297 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kenneth Svendsen, Kari Kjønaas Kjos, Robert Eriksson Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 10.06.2008 Innst. S. nr. 297 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om nasjonale retningslinjer for kvalitet og kvantitet i TT-ordningen, og en finansieringsordning som sikrer TT-transport i tråd med retningslinjene. Samferdselsministeren uttaler blant annet i sitt svarbrev til komiteen at bindende nasjonale retningslinjer vil bidra til større likebehandling og være mer forutsigbar for brukerne enn dagens budsjettstyrte ordning i regi av fylkeskommunene. Saken ble vedlagt protokollen..

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2008