Norsk innmelding i FNs turistorganisasjon

St.prp. nr. 51 (2007-2008), Innst. S. nr. 276 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 05.06.2008 Innst. S. nr. 276 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har, mot stemmene til FrP, gitt sitt samtykke til et forslag fra Regjeringen om å melde Norge inn i FNs turistorganisasjon (UNWTO). 157 land er i dag medlemmer av organisasjonen. For 2008 utgjør medlemsavgiften for Norge 190 000 Euro. FrPs forslag om at Stortinget skulle be Regjeringen fremme en reiselivsmelding der et eventuelt medlemskap i UNWTO ble en del av meldingen, fikk ikke tilslutning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2008