Årsmelding til Stortinget frå Stortingets kontrollutval for etterretnings-, overvakings- og tryggingsteneste (EOS-utvalet) for 2007

Dokument nr. 9 (2007-2008), Innst. S. nr. 249 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.05.2008 Innst. S. nr. 249 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet årsmeldingen for 2007 fra EOS-utvalget (Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste). I en enstemmig innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen gis det uttrykk for tilfredshet med det omfattende arbeidet utvalget har utført.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2008

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2008