Fjerne markedsreguleringen på svin

Dokument nr. 8:96 (2007-2008), Innst. S. nr. 309 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Elisabeth Røbekk Nørve, Gunnar Gundersen, Torbjørn Hansen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 12.06.2008 Innst. S. nr. 309 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Høyre om å fjerne markedsreguleringen på svin. Det ble henvist til at partene i årets jordbruksoppgjør er enige om å nedsette en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skal se nærmere på mulige endringer i markedsordningene for kjøtt og egg. Stortinget vedtok på denne bakgrunn enstemmig å legge forslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2008