En handlingsplan for å gjøre Mattilsynet til en serviceetat

Dokument nr. 8:95 (2007-2008), Innst. S. nr. 290 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Frode Kielland Asmyhr, Kåre Fostervold, Øyvind Korsberg Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 10.06.2008 Innst. S. nr. 290 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et forslag fra representanter fra FrP om utarbeidelse av en handlingsplan for å gjøre Mattilsynet til en serviceetat ble drøftet av Stortinget. Stortingsflertallet besluttet å legge forslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2008