Representantforslag om å forebygge antallet unge gjeldsslaver

Dokument nr. 8:100 (2007-2008), Innst. S. nr. 43 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André N. Skjelstad, Trine Skei Grande, Vera Lysklætt Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 18.11.2008 Innst. S. nr. 43 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Flertallet, bestående av alle partiene unntatt Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til Regjeringens tiltaksplan for å forebygge problemer med lavinnskuddsboliger, herunder et kommende lovforslag som skal sikre kjøperne av nye og brukte borettslagsboliger informasjon om totalpris og forventet kostnadsutvikling. Flertallet mener Regjeringens forslag er i samsvar med representantforslaget. På denne bakgrunn ble det vedtatt å vedlegge representantforslaget protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 21.11.2008