Representantforslag om sterkere økonomiske insentiver for å styrke vedlikeholdet av fredede private bygninger

Dokument nr. 8:109 (2007-2008), Innst. S. nr. 65 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagrun Eriksen, Line Henriette Holten, Ola T. Lånke Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 20.11.2008 Innst. S. nr. 65 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentanter fra Kristelig Folkeparti - om sterkere økonomiske insentiver for å styrke vedlikeholdet av fredede private bygninger, og som er vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2008