En samlet plan for fullføring av utbyggingen av E18 Vinterbro i Akershus-Riksgrensen

Dokument nr. 8:110 (2007-2008), Innst. S. nr. 279 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Hans Frode Kielland Asmyhr, Per Sandberg, Ulf Leirstein Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 05.06.2008 Innst. S. nr. 279 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representasjonsforslag fra Fremskrittspartiet om en samlet plan for fullføring av utbyggingen av E18 Vinterbru-Riksgrensen med avklart statlig finansiering. Forslaget fikk kun FrPs stemmer, og ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2008