Representantforslag om utredning av forholdene for mennesker som utfører omsorgsoppgaver

Dokument nr. 8:113 (2007-2008), Innst. S. nr. 24 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Røbekk Nørve, Martin Engeset, Olemic Thommessen, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 11.11.2008 Innst. S. nr. 24 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om utredning av forholdene for mennesker som utfører omsorgsoppgaver for egne familiemedlemmer og mottar omsorgslønn. Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre fremmet følgende forslag: Stortinget ber Regjeringen om å foreta en gjennomgang av gjeldende lover og regler for omsorgslønn, med klargjøring av skatteplikt og rettighetsopptjening for dem som mottar omsorgslønn. Saken ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 20.11.2008