Representantforslag om en opptrappingsplan for å gjennomføre vedtatt handligsplan for diabetes

Dokument nr. 8:114 (2007-2008), Innst. S. nr. 135 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Jan-Henrik Fredriksen, Robert Eriksson, Vigdis Giltun Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 05.02.2009 Innst. S. nr. 135 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet nedstemt et forslag fra Fremskrittspartiet om en opptrappingsplan for å gjennomføre den vedtatte handlingsplanen for diabetes.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 16.03.2009