Representantforslag om å gi kommunene vetorett mot etablering av asylmottak

Dokument nr. 8:116 (2007-2008), Innst. S. nr. 50 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åge Starheim, Ib Thomsen, Per-Willy Amundsen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 20.11.2008 Innst. S. nr. 50 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall, alle partiene unntatt Fremskrittspartiet, mener at det er dagens modell, med mulige justeringer i form av mer langsiktige intensjonsavtaler og eventuelt mer strategisk samarbeid mellom UDI og aktuelle kommuner, som best bidrar til at Norge kan ivareta sine internasjonale og nasjonale forpliktelser knyttet til innkvartering av asylsøkere.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 25.11.2008