Representantforslag om uarbeidelse av en stortingsmelding om kjernekraft

Dokument nr. 8:131 (2007-2008), Innst. S. nr. 61 (2008-2009) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ketil Solvik-Olsen, Kåre Fostervold, Tord Lien, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 20.11.2008 Innst. S. nr. 61 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet - om å be Regjeringen fremlegge en stortingsmelding om norsk kjernekraftpolitikk, med fokus på thorium, samt å vurdere mulighetene for norsk medlemskap i Euratom. Forslaget ble ikke bifalt, men ble støttet av medlemmer av Fremskrittspartiet og Høyre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2008