Representantforslag om et nasjonalt marked for grønne sertifikater

Dokument nr. 8:132 (2007-2008), Innst. S. nr. 62 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Vik Aspaker, Elisabeth Røbekk Nørve, Ivar Kristiansen, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 20.11.2008 Innst. S. nr. 62 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre - om å be Regjeringen utrede et nasjonalt marked for grønne sertifikater. Forslaget fikk tilslutning fra medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, - og ble således ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2008