Representantforslag om etablering av klekkeri- og smoltanlegg for laks i Tana

Dokument nr. 8:135 (2007-2008), Innst. S. nr. 55 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan-Henrik Fredriksen, Ketil Solvik-Olsen, Tord Lien, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 20.11.2008 Innst. S. nr. 55 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra Fremskrittspartiet - om å utrede muligheten for å etablere et klekkeri- og smoltanlegg for laks i tilknytning til Tanaelva, fikk ikke støtte av andre enn Fremskrittspartiet. Forslaget ble således ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2008