Representantforslag om krav om politiattest for alle som i sitt virke arbeider med mindreårige

Dokument nr. 8:138 (2007-2008), Innst. S. nr. 54 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Arild Ellingsen, Ketil Solvik-Olsen, Karin S. Woldseth, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 20.11.2008 Innst. S. nr. 54 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Forslag fra Fremskrittspartiet om politiattest for alle voksne som i sitt virke står i et tillits- eller ansvarsforhold til mindreårige falt mot stemmene fra Fremskrittspartiet. Et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet gikk inn for at forslaget vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 28.11.2008