Representantforslag om å forby offentliggjøring av skattelister

Dokument nr. 8:139 (2007-2008), Innst. S. nr. 47 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tybring-Gjedde, Gjermund Hagesæter, Jørund Rytman, Ulf Leirstein Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 18.11.2008 Innst. S. nr. 47 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2008