Bak kulissene

St.meld. nr. 32 (2007-2008), Innst. S. nr. 157 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 19.02.2009 Innst. S. nr. 157 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om scenekunst og vedtatt at den vedlegges protokollen. Meldingen tar til orde for et profesjonelt teatertilbud over hele landet, styrket produksjon og formidling av opera og dans. Meldingen inneholder tiltak knyttet til kulturelt mangfold og likestilling. Det foreslås videre tiltak for å øke antall transmisjoner av oppsetninger og bruk av ny teknologi til formidling. Meldingen inneholder også tiltak vedrørende utdanning, etterutdanning og rekruttering. Det foreslås endringer i det statlige styringssystemet for de ulike nasjonale og region-/landsdelsinstitusjonene. Et samlet Storting slutter seg på de fleste punkter til meldingens forslag. De øvrige forslagene støttes av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet og med varierende støtte fra de andre partiene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 26.02.2009