T-forbindelsen i Rogaland

St.prp. nr. 70 (2007-2008), Innst. S. nr. 15 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 23.10.2008 Innst. S. nr. 15 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag frå Regjeringan gjort vedtak om utbygging og finansiering av T-forbindelsen - nytt vegsamband mellom Karmøy, Haugesund og Tysvær kommunar i Rogaland. Vedtaket byggjer på eit revidert finansieringsopplegg av prosjektet basert på m.a. oppdaterte kostnadsoversalg og trafikkprognosar. Det er lagt til grunn ei styringsramme for prosjektet på 1440 mill. kroner. I tillegg til bompengar (57 pst.) omfattar finansieringsplanen statlege midlar (31 pst.) og lokale tilskott (12 pst.). Det er lagt til grunn forskotts- og parallellinnkreving av bompengar i 11 1/2 år (rekna frå 2001) og etterskottsinnkreving i 15 år. Det blir lagt opp til anleggsstart våren 2009 med trafikkopning rundt årsskiftet 2012/2013.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.10.2008

   Behandlet i Stortinget: 04.11.2008