Fylkesveg 107 Jondalstunnelen i Hordaland

St.prp. nr. 72 (2007-2008), Innst. S. nr. 16 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 23.10.2008 Innst. S. nr. 16 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med framlegg frå Regjeringa vedteke bygging og finansiering av fylkesveg 107 Jondalstunnelen i Hordaland. Det er lagt til grunn ei styringsramme på prosjektet på 760 mill. kroner. Finansieringsplanen byggjer på bompengar, statleg tilskot, kommunale tilskot og fylkeskommunale midlar. Det er lagt til grunn forskotsinnkreving av bompengar på ferja Jondal-Tørvikbygd og etterskotsinnkreving av bompengar i 15 år. I proposisjonen er det lagt til grunn anleggsstart hausten 2009 og trafikkopning i 2012.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.10.2008

   Behandlet i Stortinget: 04.11.2008