Svar på forslag m.v. oversendt fra Stortinget uten realitetsvotering til Regjeringen 1. halvår 1993

Dokument nr. 3A, innst. S. nr. 12 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Regjeringen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 17.11.1993 Innst. S. nr. 12 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.1993

   Behandlet i Stortinget: 06.12.1993