Svar på forslag m.v. oversendt av Stortinget uten realitetsvotering til Regjeringen 2. halvår 1993

Dokument nr. 3B, innst. S. nr. 121 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Regjeringen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.04.1994 Innst. S. nr. 121 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.04.1994

   Behandlet i Stortinget: 24.05.1994