Endringer av bevilgningene på statsbudsjettet for 1993 under Nærings- og energidepartementet

St.prp. nr. 7, kap. 934, 936, 956, 2440, 3930, 3931, 3936, 3856 og 5440, innst. S. nr. 28 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 03.12.1993 Innst. S. nr. 28 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1993