Endringer av bevilgningene på statsbudsjettet for 1993 under Nærings- og energidepartementet

St.prp. nr. 7, kap. 2800, 5608, 5622 og 5800, innst. S. nr. 25 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 02.12.1993 Innst. S. nr. 25 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 07.12.1993