Endringer av bevilgningene på statsbudsjettet for 1993 under Nærings- og energidepartementet

St.prp. nr. 7, kap. 923, 946, 955, 2420, 3900 og 3946, innst. S. nr. 17 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 30.11.1993 Innst. S. nr. 17 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.1993

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1993