Ekstraordinære utgifter for håndtering av skogbrannen i Froland

St.prp. nr. 85 (2007-2008), Innst. S. nr. 53 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2008 Innst. S. nr. 53 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for Justis- og Forsvarsdepartementet for å dekke ekstraordinære utgifter i forbindelse med håndteringen av skogbrannen i Froland

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2008