Tilleggsløyvingar på statsbudsjettet for 1993

St.prp. nr. 8, kap. 1050 Diverse fiskeriformål, innst. S. nr. 18 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 30.11.1993 Innst. S. nr. 18 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.1993

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1993