Tilleggsløyvingar på statsbudsjettet for 1993

St.prp. nr. 8, kap. 1064, innst. S. nr. 37 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 07.12.1993 Innst. S. nr. 37 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1993