Tilleggsløyvingar på statsbudsjettet for 1993 (Havforskningsinstituttet)

St.prp. nr. 8, kap. 1020, 1021 og 1023, innst. S. nr. 20 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 01.12.1993 Innst. S. nr. 20 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1993