Endringar i skatteloven (kjeldeskatt på pensjonar mv.)

Ot.prp. nr. 20 (2008-2009), Innst. O. nr. 46 (2008-2009), beslutning. O. nr. 63 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.02.2009 Innst. O. nr. 46 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vedtatt endringer i skatteloven som innfører kildeskatt på pensjoner mv som blir utbetalt fra Norge til mottakere bosatt i utlandet. Skatten skal utgjøre 15 prosent av utbetalingen. Vedtaket er i samsvar med Regjeringens forslag. Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre gikk inn for at lovforslaget skulle sendes tilbake til Regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.2009

   Behandlet i Odelstinget: 26.02.2009

   Behandlet i Lagtinget: 02.03.2009