Endringar i statsbudsjettet for 2008 m.m.

St.prp. nr. 17 (2008-2009), unntatt kap. 1070, 4062 og del 2, Innst. S. nr. 68 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 25.11.2008 Innst. S. nr. 68 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt forslag til justering av inneværende års statsbudsjett (2008) som gjaldt forskningskapitler under Fiskeridepartementets område

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2008