Endringar i statsbudsjettet for 2008 m.m.

St.prp. nr. 17 (2008-2009), kap. 1070, 4062 og sak 2, Innst. S. nr. 90 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2008 Innst. S. nr. 90 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig og i samsvar med forslag fra Regjeringen, vedtatt diverse endringer i statsbudsjettet for 2008 under Fiskeri- og kystdepartementet (Kystforvaltning).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2008