Helsetjenesten i kommunene

Ot.prp. nr. 5 (2008-2009), Innst. O. nr. 45 (2008-2009), beslutning. O. nr. 65 (2008-2009) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 12.02.2009 Innst. O. nr. 45 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt en endring i kommunehelsetjenesteloven som gir hjemmel til å innføre en inspeksjonsordning for virksomheter med innretninger som utgjør en større risiko for negativ helsepåvirkning. Bakgrunnen for forslaget er ønske om bedre mullighet for kunne forebygge smitte av legionella.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.02.2009

   Behandlet i Odelstinget: 16.03.2009

   Behandlet i Lagtinget: 24.03.2009