Helsepersonelloven og helseforskningsloven

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 15.10.2008 Innst. O. nr. 2 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.10.2008

   Behandlet i Odelstinget: 23.10.2008

   Behandlet i Lagtinget: 03.11.2008