Vern mot tobakksskader

Ot.prp. nr. 18 (2008-2009), Innst. O. nr. 49 (2008-2009), beslutning. O. nr. 66 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 26.02.2009 Innst. O. nr. 49 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odeltinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosiaslistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet vedtatt endringer i tobakksskadeloven som innebærer at synlig oppstilling av tobakksvarer og røykeutstyr vil bli forbudt i utsalgssteder som selger slike produkter.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.02.2009

   Behandlet i Odelstinget: 16.03.2009

   Behandlet i Lagtinget: 24.03.2009