Drift av redningshelikoptertenesta

St.prp. nr. 20 (2008-2009), Innst. S. nr. 109 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2008 Innst. S. nr. 109 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å øke bevilgningen til redningshelikoptertjenesten med 33,75 mill. kroner. Bakgrunnen for økningen er en ny gjennomgang av kostnadene til redningshelikoptertjenesten. Gjennomgangen viser økte kostnader for å kunne opprettholde redningshelikoptertjenesten på det nivået Stortinget tidligere har vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2008