NRK-plakaten - NRKs samfunnsoppdrag

St.meld. nr. 6 (2008-2009), Innst. S. nr. 145 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 12.02.2009 Innst. S. nr. 145 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har sluttet seg til en utvidelse og justering av NRK-plakaten. Den nåværende plakatens innhold er i det vesentlige beholdt. På enkelte punkter er det foretatt presiseringer. I tillegg er det foretatt en utvidelse ved at en pilar om innholdstilbudet på Internett, mobil-TV mv. er tatt inn. Et pkt. om livssyn og religioner, som ved en inkurie hadde falt ut, er også tatt inn. Forslaget ble støttet av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Et mindretall bestående av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ga sin tilslutning til et alternativt forslag på dette punkt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 24.02.2009