Betalingstjenester i det indre marked

St.prp. nr. 33 (2008-2009), Innst. S. nr. 153 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 19.02.2009 Innst. S. nr. 153 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig godtkjent en beslutning i EØS-komiteen om å innlemme direktiv om betalingstjenester i det indre marked i EØS-avtalen. Direktivet regulerer betalingstjenestevirksomheten i EU, og har som formål å skape et enhetlig regelverk for betalingstjenester i EU-området.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 26.02.2009