Konvensjonen om klaseammunisjon

Ot.prp. nr. 7 (2008-2009), Innst. O. nr. 9 (2008-2009), beslutning. O. nr. 4 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 12.11.2008 Innst. O. nr. 9 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.11.2008

   Behandlet i Odelstinget: 20.11.2008

   Behandlet i Lagtinget: 25.11.2008