Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet

Dokument nr. 3:15 (2007-2008)

Status: Stortinget har mottatt et dokument til behandling.

Saksgang