Riksrevisjonens undersøkelse av nordisk samarbeid om reparasjonsberedskap for kraftsystemet - en paralellrevisjon mellom norsk, dansk og finsk riksrevisjon

Dokument nr. 3:16 (2007-2008)

Status: Stortinget har mottatt et dokument til behandling.

Saksgang