Representantforslag om miljøstatus i årsberetningen for kommunene

Dokument nr. 8:5 (2008-2009), Innst. S. nr. 193 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Gunnar Kvassheim, Leif Helge Kongshaug, Vera Lysklætt Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 01.04.2009 Innst. S. nr. 193 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Flertallet ba imidlertid Regjeringen vurdere å fremme forslag om at kommuneloven får et tillegg der det presiseres at det i årsberetningen til den enkelte kommune skal gis status over det kommunale miljøarbeidet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.04.2009

   Behandlet i Stortinget: 19.05.2009