Representantforslag om å innføre aktivitetsplikt for mennesker som mottar økonomisk sosialhjelp

Dokument nr. 8:6 (2008-2009), Innst. S. nr. 126 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Martin Engeset, Per-Kristian Foss, Svein Flåtten, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 21.01.2009 Innst. S. nr. 126 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag som gikk ut på at: 1. Alle mottakere av økonomisk sosialhjelp garanteres en individuell plan for oppfølging innen tre måneder. 2. Det innføres en generell plikt til aktivitet og oppfølging av mennesker som mottar økonomisk sosialhjelp. Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti støttet forslaget. Representantforslaget ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.01.2009

   Behandlet i Stortinget: 03.02.2009