Representantforslag om å forhindre statlig forskjellsbehandling

Dokument nr. 8:9 (2008-2009), Innst. S. nr. 128 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bård Hoksrud, Ib Thomsen, Jan-Henrik Fredriksen, Karin S. Woldseth, Per-Willy Amundsen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 22.01.2009 Innst. S. nr. 128 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har debattert et forslag fra representanter fra FrP om å åpne for at nærbutikker som ønsker det, skal få mulighet til å tilby Norsk Tippings spilltjenester, og om å utrede en ordning med "minipol" i matbutikker. Stortingets flertall, alle unntatt representantene fra FrP og Høyre, avviste forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.01.2009

   Behandlet i Stortinget: 23.03.2009