Myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet

Dokument nr. 3:3 (2008-2009), Innst. S. nr. 151 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 17.02.2009 Innst. S. nr. 151 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Formålet med Risrevisjonens rapport har vært å vudere myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet. Det kommer blant annet frem at skatteetaten, toll- og avgiftsetaten og arbeids- og velferdsetaten har for få kontroller. Videre at de tre instansene i for liten grad samordner sine kontrollaktiviteter, og at politi- og påtalemyndigheten er en flskehals i oppfølgingen av anmeldte saker. En enstemmig komité sier i sin innstilling at det er viktig at Regjeringen tar fatt i de forhold undersøkelsen påpeker, og forsterker arbeidet med å bekjempe økonomisk kriminalitet, både innenlands og på tvers av landegrensene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 23.03.2009