Endringar i statsbudsjettet 2008

St.prp. nr. 25 (2008-2009), Innst. S. nr. 99 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 08.12.2008 Innst. S. nr. 99 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Endringene i statsbudsjettet for Barne- og likestillingsdepartementet ble vedtatt enstemmig. Komiteens innstilling inneholder en mindretallsmerknad fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre når det gjelder kap. 841 Samlivsbrudd og konfliktløsning, men for øvrig står en samlet komite bak innstillingen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2008