Endringar i statsbudsjettet for 2008

St.prp. nr. 27 (2008-2009), kap. 340, 341, 3340 og 3341, Innst. S. nr. 86 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2008 Innst. S. nr. 86 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt forslag til justeringer av inneværende års budsjett (2008) på kirkens område.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2008